Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean Nadrzędnym zadaniem lean managment jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności są niepotrzebne dla firmy.